Поголема плата, помала плата

Поголема плата, помала плата
Иванчо Митревски – Мајсторот

Приказна од старата чаршија за добриот и правичен мајстор – ковачот Стамен, кој на многу досетлив начин одговорил на незадоволството и споредливоста на неговите калфи-помошници.

Сложувалка

Нареди ја сложувалката и добиј ја целата слика.

Боенка

Бидете креативни, бојте и забавувајте се.

Post a Comment