Дедикар Икарал (издвоена поезија)

Дедикар Икарал (издвоена поезија)

Извадоци поезија од збирката „Дедикар Икарал“: Слобода; Телото памти сѐ; Погледите ни се бездомни; 4.Земја.Црвено.

Централната идеја на книгата е содржана токму во неологизмот на Горан Стефановски, кој од двајцата митски ликови Дедал и Икар прави еден, Дедикар Икарал, кој се родил со крило на левата рака и со ѓуле на десната нога. Практично, во овој неологизам е содржана целата метафора за лирскиот субјект, кој стреми кон височините, но поради својата телесност не може да се одвои од земјата (угоре небо / удолу тело).

Авторот се вбројува меѓу младите европски поети кои европската платформа „Версополис“ ги поддржува и промовира вон националните рамки.

Сложувалка

Нареди ја сложувалката и добиј ја целата слика.

Боенка

Бидете креативни, бојте и забавувајте се.

Post a Comment