PSE U DËSHPËRUA MERITA

PSE U DËSHPËRUA MERITA

Tregim për atë se si ndjehen fëmijët kur prindërit e tyre shkojnë në punë dhe kur mungojnë për disa ditë?

Сложувалка

Нареди ја сложувалката и добиј ја целата слика.

Боенка

Бидете креативни, бојте и забавувајте се.

Post a Comment