Павловнија (Четирите реки на Мишима)

Павловнија (Четирите реки на Мишима)
Огнен Коцевски

Kнигата раскази „Четирите  реки на Мишима“ од Огнен Коцевски е книга за потрагата по смислата на животот и осаменоста, за човековата траума и неразбирањето кои произлегуваат од тоа да бидеш различен од другите. Со темелни биографски истражувања на животните драми на генијалните умови, како Исус, Гедел, Кантор, Бетовен, Мишима, Коцевски прави синтеза на спротивставени перспективи, на индивидуалното и историското, традицијата и современото, минливото и вечното. Внатрешниот свет на ликовите, нивните вечни, животни прашања и дилеми, и светот на суровата реалност, авторот ги става во меѓусебен дијалог во кој неретко се јавува и светот и мислите на самиот автор. Тоа се реките на животот кои незапирливо и неминовно се прелеваат една во друга.

Прозата на Коцевски, изобилува со лиризам, интимни исповеди, а се служи со современи раскажувачки постапки, како метафикција, интер текстуалност, дисперзиран наратор. Притоа, успева да изнајде свој, автентичен раскажувачки агол, што го чини особен.

Расказот „Павловнија“ се однесува на дрвото во дворот на црквата Света Софија во Охрид, кое беше исечено во 2015 година. Постои јапонски обичај кога девојката се мажи да и се подари дрвен плакар за кимоно изработен од дрвото павловнија.

Сложувалка

Нареди ја сложувалката и добиј ја целата слика.

Боенка

Бидете креативни, бојте и забавувајте се.

Post a Comment