Честитки!

Ја решивте

Изберете слика

не е слика

или довлечкајте ја од вашиот компјутер

Како се игра

Среќно.